Στάδια επεξεργασίας και παραγωγής λαδιού

Μετά τη συγκομιδή, ο καρπός μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο όπου ξεκινούν τα στάδια επεξεργασίας :

  1. Παραλαβή των ελαιοκάρπων και ζύγισμα.
  2. Αποφύλλωση. O διαχωρισμός των φύλλων από τον καρπό είναι απαραίτητος γιατί η σύνθλιψη του ελαιοκάρπου με μεγάλης ποσότητας φύλλα προσδίδει πικρή γεύση στο ελαιόλαδο και το εμπλουτίζει σε χλωροφύλλη η οποία δρα αρνητικά στην ποιότητά του.
  3. Πλύσιμο των καρπών.
  4. Σπάσιμο και άλεση, όπου συνθλίβεται ο καρπός με την χρήση μηχανικών σφυριών (παλιότερα μυλόπετρες)
  5. Μάλαξη, όπου μαλάσσεται η «ελαιοζύμη»
  6. Φυγοκεντριστήρας, όπου διαχωρίζεται ο πυρήνας (κουκούτσι)
  7. Παραλαβή του ελαιόλαδου από την ελαιοζύμη
  8. Τελικός διαχωρισμός όπου διαχωρίζεται το λάδι από το νερό και καθαρισμός του ελαιόλαδου
  9. Τυποποίηση

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι συνθήκες καθαριότητας του ελαιοτριβείου, καθώς και οι θερμοκρασίες που είναι καθοριστικές για την ποιότητα και την διατήρηση των θρεπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου.
Επίσης, οι δεξαμενές πρέπει να είναι ανοξείδωτες και να είναι εγκατεστημένες σε σκιερό χώρο, προκειμένου το ελαιόλαδο να μπορεί να φυλάσσεται με ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να εκτραπεί ποιοτικά.


Παραγωγή

Μετά τη συγκομιδή, ο καρπός μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο όπου ξεκινούν τα στάδια επεξεργασίας .....

Συσκευασίες

Η ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε. θέλοντας να ικανοποιήσει το ευρύ πελατειακό φάσμα της, αναλαμβάνει κατά παραγγελίες να συσκευάσει....

Το λάδι στους αιώνες

Η παραγωγή του ελαιολάδου αφορά στην εξαγωγή ενός εκλεκτού προϊόντος, που βρίσκεται ήδη στον καρπό, με καθαρά μηχανικά μέσα....
περισσότερα... περισσότερα... περισσότερα...